Wdrożenia w branży mięsno-wędliniarskiej

Kolejne dwie firmy tym razem z branży mięsno – wędliniarskiej skorzystały z rozwiązania SELLDROID. Oprogramowanie zainstalowano na smartfonach Samsung w sumie u 9 przedstawicieli. Jednocześnie wprowadzono dwa unowocześnienia systemu:
– możliwość „klonowania” ostatniego/wybranego  zamówienia wraz z możliwością modyfikacji (w tej branży przy wielo pozycyjnych zamówieniach większość pozycji się powtarza lub ulega nieznacznym modyfikacjom)
– możliwość zamawiania ze zbiorczej listy zamówień z ostatniego tygodnia (przy ograniczonej liście towarów z podpowiedzią zamówień z tygodnia łatwiej jest zrobić standardowe zamówienie)
Na początek 2012 roku szykowane jest kolejne wdrożenie w branży mięsno-wędliniarskiej w firmie wielooddziałowej. Okazuje się że rozwiązania działające w systemie SELLDROID są bardzo wygodne i znacząco skracają czas pracy przedstawiciela/handlowca u klienta z jednoczesnym podwyższeniem skuteczności i jakości pracy.