+48 89 527-38-69 jaceko(at)kjm.pl

LIsta zmian w programie

Poniżej lista zmian zrealizowanych + i planowanych – w wersji 5.xx

+ zamiana grupy i producenta na filtrach towarowych – aby to od czego zależą warunki handlowe było wyżej
+ obsługa grup klientów (w systemach ERP gdzie to istnieje)
+ obsługa zamówień dla wielu magazynów (kilka wariantów pracy)
+ wymuszenie porannych synchronizacji (parametr)
+ szukanie towarów także po opisach (parametr)
+ pokazywanie stanów poszczególnych magazynów
+ zamówienie z wybranego magazynu
+ obsługa PROMO dodatkowe zamówienie pozycji z wpisywana „ręcznie” ilością i ceną
+ obsługa PROMO cena domyślna . parametr
+ obsłużenie ZWROTów jako alternatywa PROMO
+ wydruk WZ ze zwrotami
+/- wyświetlanie na listingu realnej ceny dla klienta (na parametr bo wolniejsze)
+ przycisk [czyść] przy liście towarowej do czyszczenia filtrów
+ marża % i kwotowa dokumentu
+ usuwanie .000 w listingach i informacjach ilości towarów które są CAŁOŚCIOWE
+ historia sprzedaży dokładana przyrostowo
+ historia sprzedaży pokazywana przy towarze (popup z listą)
+ historia zamówień pokazywana przy towarze (popup z listą)
+ [Z] na liscie towarowej zamówienia to informacja bez stanu magazynowego u w cenach realizacji nie zaś cenach „promo” czy klienta
+ synchronizacja przyrostowa przy niewysłanych zamówieniach dla całościowej wymagana wysyłka
+ {tablet} przyciski +/- przy ilości i rabatach (parametry i ile zmieniać)
+ {tablet} data dostawy na listingu zamówień
+ {tablet} zmiana wyświetlania listingów
+ pokazywanie terminu płatności przy starcie zamówienia
+ zatwierdzenie i ewentualna wysyłka zamówienia z poziomu zamówienia (w trybie bez wstępnego zatwierdzania)
+ skan wielokrotny EAN13 w ankietach
+ skan wielokrotny kodów QRcode/EAN13/EAN128 w ankietach
+ pokazywanie timestamp przygotowania danych (ważne przy windykacji)
+ rozszerzenie parametrów cenowych o kryterium najniższej ceny z promocji (z pominięciem ceny indywidualnej lub z pominięciem ceny indywidualnej z blokady – punkt poniżej)
+ rozszerzenie parametrów cenowych o blokady upustów towarów przy upuście na grupę – może realizować jako cena indywidualna czy promocja (właściwość StreamSoft)
+ zdjęcia i lepsze opisy towarów w słowniku
+ dodatkowe pola opisowe dla towarów
+ dodatkowe pola opisowe dla klientów
+ powielanie dokumentów (parametr)
+ wejście w ustawienia SD zabezpieczona dodatkowym pytaniem
+ sterowanie licencją (data ważności dla licencji abonamentowych oraz DEMO, pokazywanie maksymalnej wersji do pobrania)
+ przy przeglądaniu windykacji zawartość faktury
+ historia sprzedaży DOKUMENTAMI – listing zawiera dokumenty po wybraniu towary w dokumencie
+ ilość szt ogółem na ekranie podsumowania dokumentu
+ zadłużenie odbiorców powiązane z zadłużeniem płatników (przy odbiorcy widoczne zadłużenie na płatnika – parametr)
+ uwagi z możliwością skanu kodu EAN lub QRT
+ uwagi z przyciskami na górze
+ zamówienia / sprzedaż z kartoteki towarowej po klientach
+ dodatkowa opcja [Sprzedaż ERP] – pokazuje sprzedaż z systemu ERP dokumentami
– parametr „bez płatników” na liście klientów
– szukanie słowami (jak goooo) czyli kolejność nie jest istotna (parametr … wolniejsza praca)
– pokazywanie zamawianych pozycji w fizycznej kolejności (parametr)
– blokowanie pracy bieżącej przy przekroczeniu czasu ważności licencji (dostęp do danych archiwalnych)

realizacja w linii 6.xx systemu Selldroid:
– trasówki obsługa
– promocje ilościowe (od ilości zależy cena)
– w historii sprzedaży akwizytor aby rozróżnić zakupy w wyniku własnych działań handlowca od zakupów klienta niezależnych od handlowca
– jw w statystykach sprzedaży (nie statystykach zamówień) – kompletnie odrębne statystyki

łączniki Windows
+ szybki odczyt i przygotowanie danych z RaksSQL i StreamSoft
+ jak towar jest z numerem katalogowym to nazwa w drugiej linii
+ harmonogram przygotowania danych (RaksSQL, StreamSoft)
+ pola dodatkowe z RaksSQL (towary/klienci)
+ zdjęcia z bazy RaksSQL oraz StreamSoft
+ dwa warianty tworzenia miniaturki kwadratowej „z całości” z „najmniejszego wymiaru”(obecne)
+ kody towarowe (RaksSQL/StreamSoft) przy nazwie na początku; na końcu ; na początku ale dwuliniowo – parametr obsługa
+ kolorowanie windykacji przy przygotowaniu danych BEZPOŚREDNIM
+ pola dodatkowe RaksSQL z zamówień od odbiorcy
+ zadłużenie odbiorców powiązane z zadłużeniem płatników (przy odbiorcy widoczne zadłużenie na płatnika – parametr)
+ RaksSQL dodatkowy parametr Uwagi klienta do zamówienia
+ RaksSQL data dostawy po uzupełnieniu słowników w RaksSQL
+ StreamSoft wstawianie zamówień i dokumentów bezpośrednio do BUFORU systemu z pominięciem plików Urządzeń Zewnętrznych
+ StremSoft wstawianie automatyczne dokumentów do systemu z BUFORU dla zamówień i KP
+ odczyt bezpośredni dokumentów do StreamSoft (parametr autourzzewn !!!)
– dodanie edycji „szt w opak” na parametr jak nie ma w ERP
– obsłużenie grupy3 jako elementy z tzw grup dodatkowych
– kolorowanie automatyczne towarów na grupę3
– odczyt bezpośredni zamówień do RaksSQL
– stan magazynowy z uwzględnieniem niezrealizowanych zamówień „bieżących” (wczoraj-dziś)
– daty dostaw przy towarach z małym stanem (informacja dla handlowca)
– towary o zerowym stanie „na zamówienie” pokazywane dla grupy towarowej (grupy, producent, grupy dodatkowe)

realizacja w lini 6.xx systemu Selldroid:
– ustalanie trasówek (dzienne/weekendowe/miesięczne)
– wysyłka potwierdzeń zamówień (mail, ftp / txt,csv,pdf)
– W przypadku ankiet jest informacja tylko o płatniku- dobrze by było moc się cofnąć i widzieć w którym sklepie PŁATNIKA się było ostatnio.

– przeniesienie określenia rodzaju dokumentu sprzedaży na początkowy ekran zamówienia. Dzięki tenu ceny mogą być uzależnione od rodzaju dokumentu. Np. na paragon drożej.
– rozbudowa mechanizmów promocji
– stany magazynowe wielu magazynów pokazywane zbiorczo lub indywidualnie
– przypisanie zamówienia do konkretnego magazynu na poziomie SD
– pokazywanie wagi i objętości zamówienia
– możliwość przypisywania środka transportu do grupy zamówień (kontrola dopuszczalnej wagi, objętości dostawy)
– kolorowanie na liście kontrahentów, zadłużenia, towarów
– w zadłużeniu lista klientów ograniczona do rzeczywistych dłużników
– filtrowanie kontrahentów na grupy
– wyszukiwanie kontrahentów, miast, towarów, grup itd z wykorzystanie polskich znaków diakrytycznych i tylko przy użyciu znaków łacińskich
– inteligentne wyszukiwanie klientów po adresie (fragmencie adresu)
– wyświetlanie automatycznie uwag do klienta
– wyświetlanie pełniejszych informacji o towarze w tym przeliczanie ceny na jednostkę zbiorczą lub indywidualną
– zamawianie pozycji promocyjnych równocześnie z pozycjami standardowymi
– korekty wyglądu oraz uwzględnienie niuansów Android 7
– informacje o braku porannej synchronizacji
– zabezpieczenie przed synchronizacja w trakcie przygotowywania danych przez serwer
– możliwość wprowadzania ceny poprzez jej wpisanie a nie poprzez korektę dotychczasowej ceny (parametr)
– parametryzacja większej ilości elementów systemu

– zmiana mechanizmu synchronizacji
– zabezpieczenie przed odczytem niepełnych zamówień zamówień
– nowy mechanizm obsługi „urwanych” wysyłek w związku z awarią internetu

– rozbudowa parametryzacji w łączniku

Współpraca z RaksSQL

– umożliwia powiązanie Akwizytorów Raks z mobilnymi Przedstawicielami Handlowcami (także wielu Akwizytorów Raks dla jednego PH)
– przenosi na urządzenie PH Towary przypisanych do wskazanych magazynów
– przenosi na urządzenie PH Klientów przypisanych do Akwizytorów
– przenosi na urządzenie PH przypisanych do Klientów warunków handlowych w tym m.in. odpowiednich cenników, cen indywidualnych, upustów
– przenosi na urządzenie z RaksSQL Alarmy Towarów i Klientów
– przenosi na urządzenie PH przypisanych do jego klientów zadłużeń
– przenosi na urządzenie PH wystawione do jego klientów dokumenty RaksSQL (nie mylić z historią zamówień – to historia sprzedaży fizycznej dla klienta)
– umożliwia pracę na punktach dostaw (adresach dostaw z RakSQL)
– możliwość przypisania do PH klientów poprzez województwa z RaksSQL
– kilkanaście parametrów określających co i jak ma z RaksSQL być odczytane

– złożone zamówienia odczytywane są do RaksSQL z plików XML jako zamówienia od odbiorców (ZO) lub jako faktury z ZO – ewentualnie dodając w opisach Alarmy

– łącznik umożliwia już niezależnie od systemu RaksSQL kontrolę pracy PH (w tym Datę, Czas, Geolokalizaję momentu złożenia zamówienia)

3.1.0
- kolorowanie (schematy/style kolorowania)
- możliwość ręcznego zatwierdzania dokumentów
- rozszerzony zakres statusów dokumentów w opcji Raporty->Dokumenty/Faktury
    - "w" - dokument/zamówienie wysłane
    - "W" - wysłany odtworzony z archiwum
    - "?" - problem z wysyłką 
    - "o" - do edycji
    - "z" - zatwierdzony

3.0.0
Preseling
- możliwość zakładania nowych klientów
- sterowanie przyciskiem nowy klient (tylko w słowniku kontrahentów)
- nowy kontrahent .. pilnowanie aby pola nie były puste i wycinanie znaków nowej linii z pól
- nowy kontrahent możliwość przypisanie płatnika (musi być wśród kontahentów) - pusty to przypisuje klienta jako płatnika
- faktura zbiorcza z SOOT może być na płatnika (parametr)
- możliwosc zmiany płatnika w pojedynczym dokumencie
- cena brutto po upustach wpisywana do bazy, Zmienia się wartość dokumentu w zależności czy PA czy inne
- zapis/odczyt ustawień
- widoczność na liście ceny brutto oraz ustawianie ceny od ceny brutto (po zaznaczeniu w ustawieniach cBrutto)
- uzupełienie NR_DOK_ZN - uporzšdkowanie numeracji WIZUALNEJ w SOOT i SD
- wielopozycyjne kwity KP (kilka rozliczeń na jednym KP)
- odczyt do SOOT KP nawet rozliczonego (nadpłata klienta)
- rejestracja KP możliwa "równolegle" na odbiorcę lub płatnika

Vanselling (dodatkowo)
- obsługa drukarki fiskalnej Posnet TEMO  (nazwa drukarki MUSI zaczynać się od TEMO!!)
- dodatkowa linia opisowa dla kontrahenta do wydruku pod danymi kontrahenta
- Vanselling: możliwość wpisania częciowej zapłaty za dokument, sprawdzane czy nie większe od wartości dokumentu.
- wydruk na paragonie fiskalnym częciowych zapłat lub pozostałego kredytu
- cena brutto używana do wydruku paragonów oraz faktury do paragonu
- wymuszona zapłacono gotówkš dla terminu 0 dni oraz dla Blokady klienta. można zmienić w dokumencie
- możliwość wydruku "nr patrii" lub "nr katalogowy" na fakturach
- całkowita praca w VANSELLINGU od cen BRUTTO
- parametr WZ do płatności lub NIE

2.2
Nawigacja do klienta z listy klientów na adres lub współrzędne zapisane w kartotece
Przypisanie geolokalizacji do klienta i zapis na serwer
– Przypisanie EAN do produktu, upload na serwer tak aby klonować na inne urządzenia

2.1 – VANSELLING – dodatkowa opcja w programie umożliwiającą sprzedaż bezpośrednią z wydrukiem dokumentu
– Wydruki przez BLUETOOTH lub WiFi dokumentów sprzedażowych i  kwitów kasowych oraz raportów sprzedaży wraz z rozliczeniem kasowym
– Rozbudowa parametrów programu o ustawienia drukarek, parametry uprawnień pracowników (odtwierdzanie), parametry windykacyjne oraz inne
Dokumenty w formacie PDF zamówienie (również faktura przy VANSELINGU) i wysyłka na mail klienta

2.1
– Możliwość dowiązania zdjęcia do produktu, wysyłka na serwer do przeniesienia na inne urządzenia
– Dokumenty w formacie PDF zamówienie (również faktura przy VANSELINGU) i wysyłka na mail klienta

2.0
– Wprowadzenia pojęcia „gazetki” czyli zbioru graficznych stron, które wywołane gestem mogą być „pokazywane/oglądane” na urządzeniu mobilnym, dodatkową funkcjonalnością jest możliwość wybierania pozycji przez naciśnięcie na odpowiedni fragment gazetki promocyjnej,
– Wprowadzono możliwość przeglądania ostatnich RZECZYWISTYCH zakupów towarów (nie zamówień) przez klientów. Lista określa towar/dzień zakupów cenę oraz wartość zakupów,
– Wprowadzaniu własnych (niezależnych od systemu SOOT) promocji produktów powiązanych lub nie powiązanych z gazetką graficzną,
– Możliwość zapisywania tagów GPS miejsca zapisywania zamówienia
– Wywołanie menu (mail, www, telefon) z poziomu kartoteki kontrahenta bez konieczności wychodzenia z programu
– Wywołanie przeglądarki ze stroną opisu towaru z kartoteki towaru
– Wywołanie przeglądarki ze stroną klienta z kartoteki kontrahentów
– Wysyłka wiadomości e-mail do klienta – wywołanie klienta pocztowego z kartoteki kontrahenta
– Powiększenie miniaturki obrazka towaru na cały ekran
– Rejestrowanie płatności (z wydrukiem KP)

1.x

– przyjąć zamówienie wg warunków handlowych klienta ustawionych w centrali,
– wydruk na ekranie w formie PDF poprzez  Acrobat Reader lub PrintShare (VANSELLING),
– podglądać kartoteki towarowe wraz ze zdjęciami produktów,
– podglądać kartoteki kontrahentów,
– sprawdzić zadłużenie klienta,
– sprawdzać stany magazynowe,
– sprawdzać zamówienia wcześniej utworzone,

Aktualności

Premiera wersji 5

Po kilku miesiącach pracy wersja 5 systemu Selldroid zadebiutowała w pracy bieżącej (u pierwszych klientów). Wersja…

SteamSoft VanSelling ze zwrotami

Oczekiwania klienta StreamSoft były takie aby była możliwość przyjmować zwroty towarów przy dostawie nowych (towary…

Współpraca ze StreamSoft

Wprowadzono możliwość współpracy z systemem ERP StreamSoft. Przygotowano dwa warianty odczytu danych z systemu StreamSoft…

Współpraca z RAKS SQL

Rozwiązanie zapewnia dostęp do stanów magazynowych, składanie zamówień oraz wgląd w rozrachunki danego klienta. Ponadto…

Kompletacja dostaw

Możliwość przypisywania środka transportu do grupy zamówień (kontrola dopuszczalnej wagi, objętości dostawy)

Oznaczanie danych słownikowych

Kolorowanie na liście kontrahentów, zadłużenia (np. tylko przeterminowane), towarów

Czytelniejszy wgląd w nierozliczone

W zadłużeniu lista klientów ograniczona do rzeczywistych dłużników.

Selldroid w wersji 4

Wprowadzono do obrotu wersje 4 systemu selldroid więcej informacji powyżej w zakładce Selldroid 4.x

Udoskonalona funkcja wyszukiwania

Wyszukiwanie kontrahentów, miast, towarów, grup itd z wykorzystanie polskich znaków diakrytycznych i tylko przy użyciu…

Nowe funkcjonalności w wersji 3.1.0

- kolorowanie (schematy/style kolorowania) - możliwość ręcznego zatwierdzania dokumentów - rozszerzony zakres statusów…

Prezentujemy wersję numer 3.0

Preseling – możliwość zakładania nowych klientów – sterowanie przyciskiem nowy klient (tylko w…

Geolokalizacja GPS

Funkcjonalność umożliwia zapisywanie pozycji pracownika…

Testy w rzeczywistych warunkach

Testy oprogramowania Selldroid w "rzeczywistych warunkach" pracy przedstawicieli handlowych…

Wdrożenia w branży mięsno-wędliniarskiej

Kolejne dwie firmy tym razem z branży mięsno - wędliniarskiej skorzystały z rozwiązania SELLDROID. Oprogramowanie zainstalowano…

Wejście w NOWY 2012 ROK

Z początkiem roku zakończono kolejne wdrożenie systemu SELLdroid. Tym razem firma handlowa z branży miesno-wędliniarskiej.…

Back to Top