Kompletacja dostaw

Możliwość przypisywania środka transportu do grupy zamówień (kontrola dopuszczalnej wagi, objętości dostawy)