+48 89 527-38-69 jaceko(at)kjm.pl

Lista funkcjonalności

Karta produktu/towaru

Dostęp do najważniejszych informacji o produkcie, danych logistycznych, cenników oraz zdjęć produktu.

Karta kontrahenta

Możliwość podglądu i aktualizacji danych klientów (obsługiwanych przez danego przedstawiciela…

Zamówienia / Faktury

Możliwość rejestracji zamówień podczas wizyty u klienta. Przedstawiciel podczas ich składania…

Karta należności

Umożliwia przeglądanie zaległych faktur klientów w momencie wykonywania wizyty lub bezpośrednio…

Współrzędne GPS

Funkcjonalność umożliwia zapisywanie pozycji pracownika w różnych momentach pracy z aplikacją,…

Wiadomości

Funkcjonalność umożliwia bieżącą komunikację z pracownikami poprzez wysyłanie pojedynczych lub…

Raporty

W każdej chwili możliwe jest opracowanie raportów oraz statystyk pracy.

Praca w trybie OFFLINE

Zaletą pracy w trybie offline jest możliwość rejestracji zamówienia w miejscach z ograniczonym…

Sprzedaż bezpośrednia

Aplikacja umożliwia sprzedaż z tzw. samochodu. Paragony fiskalne drukowane na drukarce fiskalnej lub…

Lista zmian w programie

– przeniesienie określenia rodzaju dokumentu sprzedaży na początkowy ekran zamówienia. Dzięki tenu ceny mogą być uzależnione od rodzaju dokumentu. Np. na paragon drożej.
– rozbudowa mechanizmów promocji
– stany magazynowe wielu magazynów pokazywane zbiorczo lub indywidualnie
– przypisanie zamówienia do konkretnego magazynu na poziomie SD
– pokazywanie wagi i objętości zamówienia
– możliwość przypisywania środka transportu do grupy zamówień (kontrola dopuszczalnej wagi, objętości dostawy)
– kolorowanie na liście kontrahentów, zadłużenia, towarów
– w zadłużeniu lista klientów ograniczona do rzeczywistych dłużników
– filtrowanie kontrahentów na grupy
– wyszukiwanie kontrahentów, miast, towarów, grup itd z wykorzystanie polskich znaków diakrytycznych i tylko przy użyciu znaków łacińskich
– inteligentne wyszukiwanie klientów po adresie (fragmencie adresu)
– wyświetlanie automatycznie uwag do klienta
– wyświetlanie pełniejszych informacji o towarze w tym przeliczanie ceny na jednostkę zbiorczą lub indywidualną
– zamawianie pozycji promocyjnych równocześnie z pozycjami standardowymi
– korekty wyglądu oraz uwzględnienie niuansów Android 7
– informacje o braku porannej synchronizacji
– zabezpieczenie przed synchronizacja w trakcie przygotowywania danych przez serwer
– możliwość wprowadzania ceny poprzez jej wpisanie a nie poprzez korektę dotychczasowej ceny (parametr)
– parametryzacja większej ilości elementów systemu

– zmiana mechanizmu synchronizacji
– zabezpieczenie przed odczytem niepełnych zamówień zamówień
– nowy mechanizm obsługi „urwanych” wysyłek w związku z awarią internetu

– rozbudowa parametryzacji w łączniku

– współpraca z RaksSQL

 

3.1.0
- kolorowanie (schematy/style kolorowania)
- możliwość ręcznego zatwierdzania dokumentów
- rozszerzony zakres statusów dokumentów w opcji Raporty->Dokumenty/Faktury
    - "w" - dokument/zamówienie wysłane
    - "W" - wysłany odtworzony z archiwum
    - "?" - problem z wysyłką 
    - "o" - do edycji
    - "z" - zatwierdzony

3.0.0
Preseling
- możliwość zakładania nowych klientów
- sterowanie przyciskiem nowy klient (tylko w słowniku kontrahentów)
- nowy kontrahent .. pilnowanie aby pola nie były puste i wycinanie znaków nowej linii z pól
- nowy kontrahent możliwość przypisanie płatnika (musi być wśród kontahentów) - pusty to przypisuje klienta jako płatnika
- faktura zbiorcza z SOOT może być na płatnika (parametr)
- możliwosc zmiany płatnika w pojedynczym dokumencie
- cena brutto po upustach wpisywana do bazy, Zmienia się wartość dokumentu w zależności czy PA czy inne
- zapis/odczyt ustawień
- widoczność na liście ceny brutto oraz ustawianie ceny od ceny brutto (po zaznaczeniu w ustawieniach cBrutto)
- uzupełienie NR_DOK_ZN - uporzšdkowanie numeracji WIZUALNEJ w SOOT i SD
- wielopozycyjne kwity KP (kilka rozliczeń na jednym KP)
- odczyt do SOOT KP nawet rozliczonego (nadpłata klienta)
- rejestracja KP możliwa "równolegle" na odbiorcę lub płatnika

Vanselling (dodatkowo)
- obsługa drukarki fiskalnej Posnet TEMO  (nazwa drukarki MUSI zaczynać się od TEMO!!)
- dodatkowa linia opisowa dla kontrahenta do wydruku pod danymi kontrahenta
- Vanselling: możliwość wpisania częciowej zapłaty za dokument, sprawdzane czy nie większe od wartości dokumentu.
- wydruk na paragonie fiskalnym częciowych zapłat lub pozostałego kredytu
- cena brutto używana do wydruku paragonów oraz faktury do paragonu
- wymuszona zapłacono gotówkš dla terminu 0 dni oraz dla Blokady klienta. można zmienić w dokumencie
- możliwość wydruku "nr patrii" lub "nr katalogowy" na fakturach
- całkowita praca w VANSELLINGU od cen BRUTTO
- parametr WZ do płatności lub NIE

2.2
Nawigacja do klienta z listy klientów na adres lub współrzędne zapisane w kartotece
Przypisanie geolokalizacji do klienta i zapis na serwer
– Przypisanie EAN do produktu, upload na serwer tak aby klonować na inne urządzenia

2.1 – VANSELLING – dodatkowa opcja w programie umożliwiającą sprzedaż bezpośrednią z wydrukiem dokumentu
– Wydruki przez BLUETOOTH lub WiFi dokumentów sprzedażowych i  kwitów kasowych oraz raportów sprzedaży wraz z rozliczeniem kasowym
– Rozbudowa parametrów programu o ustawienia drukarek, parametry uprawnień pracowników (odtwierdzanie), parametry windykacyjne oraz inne
Dokumenty w formacie PDF zamówienie (również faktura przy VANSELINGU) i wysyłka na mail klienta

2.1
– Możliwość dowiązania zdjęcia do produktu, wysyłka na serwer do przeniesienia na inne urządzenia
– Dokumenty w formacie PDF zamówienie (również faktura przy VANSELINGU) i wysyłka na mail klienta

2.0
– Wprowadzenia pojęcia „gazetki” czyli zbioru graficznych stron, które wywołane gestem mogą być „pokazywane/oglądane” na urządzeniu mobilnym, dodatkową funkcjonalnością jest możliwość wybierania pozycji przez naciśnięcie na odpowiedni fragment gazetki promocyjnej,
– Wprowadzono możliwość przeglądania ostatnich RZECZYWISTYCH zakupów towarów (nie zamówień) przez klientów. Lista określa towar/dzień zakupów cenę oraz wartość zakupów,
– Wprowadzaniu własnych (niezależnych od systemu SOOT) promocji produktów powiązanych lub nie powiązanych z gazetką graficzną,
– Możliwość zapisywania tagów GPS miejsca zapisywania zamówienia
– Wywołanie menu (mail, www, telefon) z poziomu kartoteki kontrahenta bez konieczności wychodzenia z programu
– Wywołanie przeglądarki ze stroną opisu towaru z kartoteki towaru
– Wywołanie przeglądarki ze stroną klienta z kartoteki kontrahentów
– Wysyłka wiadomości e-mail do klienta – wywołanie klienta pocztowego z kartoteki kontrahenta
– Powiększenie miniaturki obrazka towaru na cały ekran
– Rejestrowanie płatności (z wydrukiem KP)

1.x

– przyjąć zamówienie wg warunków handlowych klienta ustawionych w centrali,
– wydruk na ekranie w formie PDF poprzez  Acrobat Reader lub PrintShare (VANSELLING),
– podglądać kartoteki towarowe wraz ze zdjęciami produktów,
– podglądać kartoteki kontrahentów,
– sprawdzić zadłużenie klienta,
– sprawdzać stany magazynowe,
– sprawdzać zamówienia wcześniej utworzone,

Back to Top