Współpraca ze StreamSoft

Wprowadzono możliwość współpracy z systemem ERP StreamSoft.

Przygotowano dwa warianty odczytu danych z systemu StreamSoft z danych do Urządzeń Zewnętrznych oraz BEZPOŚREDNIO z bazy danych StreamSoft. 

Zamówienia są wczytywane do StreamSoft jako pliki z urządzeń Zewnętrznych. Odpowiednie skrypty mogą zautomatyzować proces.

Obsłużono pełna politykę cenową Stream Soft w tym umowy widoczne w systemie mobilnym jako odpowiednie ceny klientów