Nowe funkcjonalności w wersji 3.1.0

– kolorowanie (schematy/style kolorowania)
– możliwość ręcznego zatwierdzania dokumentów
– rozszerzony zakres statusów dokumentów w opcji Raporty->Dokumenty/Faktury
– „w” – dokument/zamówienie wysłane
– „W” – wysłany odtworzony z archiwum
– „?” – problem z wysyłką
– „o” – do edycji
– „z” – zatwierdzony

VANSELLING

– możliwość zmiany numeracji dokumentów z poziomu programu w opcji Ustawienia

– możliwość wydruku dodatkowych uwag do pozycji w dokumencie

 

 

Screenshot_2015-07-30-12-10-49 Screenshot_2015-07-30-12-10-33 Screenshot_2015-07-30-12-10-22