Udoskonalona funkcja wyszukiwania

Wyszukiwanie kontrahentów, miast, towarów, grup itd z wykorzystanie polskich znaków diakrytycznych i tylko przy użyciu znaków łacińskich.