Selldroid w wersji 4

Wprowadzono do obrotu wersje 4 systemu selldroid więcej informacji powyżej w zakładce Selldroid 4.x