Oznaczanie danych słownikowych

Kolorowanie na liście kontrahentów, zadłużenia (np. tylko przeterminowane), towarów