+48 89 527-38-69 jaceko(at)kjm.pl

test events

 • 00

  Days

 • 00

  Hour

 • 00

  Min

 • 00

  Sec

test events

 • admin
 • 22 July 2024
 • 12:00am to 12:00am
3.0.0
PRESELING
- możliwoœc zakładania nowych klientów
- sterowanie przyciskiem nowy klient (tylko w słowniku kontrahentów)
- nowy kontrahent .. pilnowanie aby pola nie były puste i wycinanie znaków nowej linii z pól
- nowy kontrahent możliwoœc przypisanie płatnika (musi być wœród kontahentów) - pusty to przypisuje klienta jako płatnika
- faktura zbiorcza z SOOT może być na płatnika (parametr)
- możliwosc zmiany płatnika w pojedynczym dokumencie
- cena brutto po upustach wpisywana do bazy, Zmienia się wartoœc dokumentu w zależnoœci czy PA czy inne
- zapis/odczyt ustawień
- widocznoœć na liœcie ceny brutto oraz ustawianie ceny od ceny brutto (po zaznaczeniu w ustawieniach cBrutto)
- uzupełienie NR_DOK_ZN - uporzšdkowanie numeracji WIZUALNEJ w SOOT i SD
- wielopozycyjne kwity KP (kilka rozliczeń na jednym KP)
- odczyt do SOOT KP nawet rozliczonego (nadpłata klienta)
- rejestracja KP możliwa "równolegle" na odbiorcę lub płatnika

VANSELING (dodatkowo)
- obsługa drukarki fiskalnej Posnet TEMO (nazwa drukarki MUSI zaczynać się od TEMO!!)
- dodatkowa linia opisowa dla kontrahenta do wydruku pod danymi kontrahenta
- Vanselling: możliwoœć wpisania częœciowej zapłaty za dokument, sprawdzane czy nie większe od wartoœci dokumentu.
- wydruk na paragonie fiskalnym częœciowych zapłat lub pozostałego kredytu
- cena brutto używana do wydruku paragonów oraz faktury do paragonu
- wymuszona zapłacono gotówkš dla terminu 0 dni oraz dla Blokady klienta. można zmienić w dokumencie
- możliwoœc wydruku "nr patrii" lub "nr katalogowy" na fakturach
- całkowita praca w VANSELLINGU od cen BRUTTO
- parametr WZ do płatnośœci lub NIE
Back to Top