Wdrożenie branża materiały budowlane na Samsung Galaxy Tab 10

Wdrożono system Selldroid w hurtowni materiałów budowlanych. Wyzwaniem we wdrożeniu było pokazywanie zdjęć towarów z zapewnieniem jak najlepszej wierności wraz z zapewnieniem minimalnego zapotrzebowania na transfer i pamięć stałą. Przeprowadzone to zostało poprzez wstępną „na serwerze” obróbkę zdjęć do określonych wielkości.