+48 89 527-38-69 jaceko(at)kjm.pl

Category: Bez kategorii

Czytelniejszy wgląd w nierozliczone

W zadłużeniu lista klientów ograniczona do rzeczywistych dłużników.

Read More

Selldroid w wersji 4

Wprowadzono do obrotu wersje 4 systemu selldroid więcej informacji powyżej w zakładce Selldroid 4.x

Read More

Udoskonalona funkcja wyszukiwania

Wyszukiwanie kontrahentów, miast, towarów, grup itd z wykorzystanie polskich znaków diakrytycznych i tylko przy użyciu znaków łacińskich.

Read More
Back to Top