+48 89 527-38-69 jaceko(at)kjm.pl

All posts by admin

Czytelniejszy wgląd w nierozliczone

W zadłużeniu lista klientów ograniczona do rzeczywistych dłużników.

Read More

Selldroid w wersji 4

Wprowadzono do obrotu wersje 4 systemu selldroid więcej informacji powyżej w zakładce Selldroid 4.x

Read More

Udoskonalona funkcja wyszukiwania

Wyszukiwanie kontrahentów, miast, towarów, grup itd z wykorzystanie polskich znaków diakrytycznych i tylko przy użyciu znaków łacińskich.

Read More

Nowe funkcjonalności w wersji 3.1.0

– kolorowanie (schematy/style kolorowania) – możliwość ręcznego zatwierdzania dokumentów – rozszerzony zakres statusów dokumentów w opcji Raporty->Dokumenty/Faktury – „w” – dokument/zamówienie wysłane – „W” – wysłany odtworzony z archiwum – „?” – problem z wysyłką – „o” – do edycji – „z” – zatwierdzony VANSELLING – możliwość zmiany numeracji dokumentów z poziomu programu w opcji Ustawienia – możliwość wydruku dodatkowych uwag do pozycji w dokumencie    

Read More

Prezentujemy wersję numer 3.0

Preseling – możliwość zakładania nowych klientów – sterowanie przyciskiem nowy klient (tylko w słowniku kontrahentów) – nowy kontrahent .. pilnowanie aby pola nie były puste i wycinanie znaków nowej linii z pól – nowy kontrahent możliwość przypisanie płatnika (musi być wśród kontrahentów) – pusty to przypisuje klienta jako płatnika – faktura zbiorcza z SOOT może być na płatnika (parametr) – możliwość zmiany płatnika w pojedynczym dokumencie – cena brutto po upustach wpisywana do bazy, Zmienia się wartość dokumentu w zależności czy PA czy inne –

Read More

Geolokalizacja GPS

Funkcjonalność umożliwia zapisywanie pozycji pracownika w różnych momentach pracy z aplikacją, np. przy tworzeniu zamówienia, dokumentu, synchronizacji Możliwy podgląd trasy przedstawiciela w aplikacji Selladm – trasa rysowana jest ze współrzędnych GPS z googlemaps Z kartoteki kontrahentów możliwa jest nawigacja do klienta z dostępnej na urządzeniu map  

Read More
Back to Top